Záruka
+36-1
286-0190
+36-1
289-0042
+36-1
289-0933
OBSAH KOŠÍKU
Vᚠkošík je prázdný!

Záruka

Záruční podmínky


Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) poskytuje záruku na pneumatiky, které prodává, ohledně materiálových a výrobních chyb, podle níže uvedených podmínek.
 

Jednou z podmínek uplatnění záruky je, aby zákazníci pneumatiky používali v souladu s jejich určením. Níže uvedený popis poskytuje rady ke správnému používání pneumatik.

 

Všeobecné záruční podmínky


Platí pro pneumatiky, které prodává společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) a jsou opatřené výrobními čísly.
 

Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) poskytuje záruku na pneumatiky, které prodává, ohledně materiálových a výrobních chyb, podle níže uvedených podmínek.

 

Doba platnosti záruky:


Do životnosti prvního pláště – do minimální hloubky dezénu podle úředních předpisů – do 6 měsíců od doby prodeje, pokud pneumatiky nejsou starší 3 let od data výroby.

Záruční doba se vztahuje v případě chyb v materiálu a výrobních chyb na opotřebování dezénu do 3 mm od původního dezénu v případě pneumatik nákladních a malých nákladních vozidel, v případě pneumatik osobních vozidel na opotřebování dezénu do 1,6 mm, pokud jsou tyto pneumatiky používány a provozovány a montovány za průměrných podmínek a pokud jsou dodržovány předpisy související s provozem pneumatik, jako ž předpisy stanovené výrobcem.


V případě extrémních silničních a uživatelských okolností si gumizona.hu vyhrazuje právo regulace záručních podmínek podle uvedených faktorů.

 

Nárok na záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Chyby kvůli nesprávnému skladování
 • Montážní anebo provozní chyby způsobené nedodržením souvisejících norem, jakož i předpisů stanovených výrobcem
 • Chyby vozidla, anebo jeho součástí způsobené např. nesprávným nastavením
 • Chyby způsobené nehodou, poškozením anebo jiným vnějším působením
 • Opravované pneumatiky
 • Chyby pneumatik, které nebyly používané k cíli, pro který byly určené
 • Chyby způsobené soutěžením, anebo jiným pokusným použitím

Nárok na záruku je nutné písemně oznámit za dodržování stále platných právních předpisů prodejci, anebo zástupci pověřenému prodejcem.

 

Oznámení musí obsahovat následující:

 

 • Podrobné údaje o pneumatice (rozměr, dezén, zatížení, výrobní číslo, zůstávající hloubka dezénu, krátký popis chyby, atd.)
 • Datum a místo prodeje, jméno provozovatele (zákazníka), typ vozidla, místo montáže a provozu pneumatiky na vozidle, datum odmontování
 • Místo uskladnění reklamované pneumatiky
 • V případě reklamace je nutné vždy předložit fakturu

Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) si vyhrazuje právo k prověření a posouzení reklamace.


Oprávněné reklamace pneumatik uhradí společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) na žádost zákazníka, respektive vymění je za nové pneumatiky za cenu platných prodejních cen v době oznámení záručních nároků, anebo poskytne slevu podle hloubky zůstatkového dezénu.
 

Návod na použití pneumatik


Všeobecné předpisy k odbornému použití pneumatik.


Všeobecné informace:


Kontakt mezi vozidlem a silnicí zajišťují jedině pneumatiky a proto je moc důležité, aby pneumatiky byly v co nejlepším stavu. Výrobcové vozidel určili ve spolupráci s výrobci pneumatik – s ohledem na veškeré okolnosti použití – jaké pneumatiky je třeba namontovat na vozidlo. Od těchto pravidel se v případě rozměru pneu, konstrukce anebo rychlostní kategorie lze odchýlit pouze po konzultaci s odborníkem.


V každém případě je nutné pravidelně a sezonně měnit pneumatiky – podle předpisů výrobce vozidla.

 

Vnitřní tlak vzduchu pneumatik:


Z hlediska bezpečného provozu je jedním z nejdůležitějších faktorů, aby tlak v pneumatikách byl vždy na předepsaných hodnotách. Hodnota tlaku podstatně ovlivňuje směrování, rovnoměrné otáčení, předávání brzdních a tažních sil a výkon.


Když je vozidlo v provozu s pneumatikami o nižším tlaku, ty podstatně změní jednotlivé vlastnosti chodu vozidla, kromě jiného i stabilitu v zatáčkách, vlastnosti na stranách, vlastnosti přetočení anebo podtočení motoru atd. Tyto faktory způsobují, že řidič vozidla bude v daných případech – například při silném větru, v zatáčkách, v náhlých změnách směru, atd. – nejistý a může se stát, že nezvládne řízení vozidla. Nízký tlak vede k ohřevu dílů pneumatik a tímto způsobené poškození může způsobit i trvalé a rychlé ztráty tlaku.


Když je tlak pneumatiky vyšší, nežli je předepsaná hodnota, snižuje se plocha dotýkající se silnice, což má stejně podstatné účinky na přilnavost a jiné vlastnosti jízdy.


Tlak v pneumatikách je nutné kontrolovat pravidelně (každé dva týdny) (i v rezervě)! Tyto kontroly je nutné vykonávat na „studených“ pneumatikách. Za studenou lze považovat pneumatiku, která nebyla už 2-3 hodiny v provozu, anebo jela jen 2-3 kilometry na nízké rychlosti.


Je důležité, abychom nezapomněli použít uzávěr ventilu. Uzávěr ventilu musí být takový, který má i těsnění, aby zabezpečil uzávěr vzduchu a chránil ventil před nečistotami.

Zatížení pneumatik:


Nikdy nepřetěžujte pneumatiky!


Přetížení pneumatik – kromě škodlivého účinku na jejich životnost – má skoro stejné následky jako nízký tlak. Když jsme si nejistí, podívejme se na technická data vozidla, kolik je povolené největší zatížení.

Dodržujme ten předpis, podle něhož je v případě vyššího zatížení pneumatik osobních vozidel (blízko k hranici maximálního zatížení, v případě 4-5 osob) nutné nahustit pneumatiky na vyšší tlak jako v případě normálního zatížení. Vysoké zatížení totiž způsobí zvýšení deformace pneumatiky a v tom případě ztrácí vozidlo stabilitu stejně jako v případě nízkého tlaku, takže při obzvlášť rychlých řídících manévrech, například při náhlé změně směru anebo v ostré zatáčce ztratí řidič vládu nad vozidlem kvůli snížené přilnavosti pneumatiky, což jsme už zmínili v souvislosti s nízkým tlakem.

 

V případě pneumatik pro nákladní vozidla a terénní vozidla musíme přísně dodržovat předpisy tabulek o nejvyšším povoleném zatížení. Tyto totiž předepisují jaký tlak třeba použít při jakém zatížení případně při jaké rychlosti.

Montáž anebo demontáž pneumatik:
 

Montáž anebo demontáž pneumatik je nutné vykonávat pouze v odborné dílně odborníkem!

 

Vyvážení kol:


Velmi důležitým požadavkem je po namontování pneumatik statické, respektive dynamické vyvážení kol.


Veškerá točící se tělesa mají – kvůli neúplnému rozložení materiálu – určitou míru nevyvážení. Toto musí být napravené, protože nevyvážení má kromě škodlivého vlivu na životnost a opotřebování i podstatný účinek na vlastnosti chodu vozidla, respektive jeho stabilitu.


Toto má být vykonáno pouze v odborné dílně odborníkem!

Inspekce pneumatik:


Kromě toho, že provozujeme pneumatiky na správném tlaku, dodržováním níže uvedených bodů zabráníme zbytečné demontáži pneumatik anebo předčasnému zničení.


Pokud neodstraníme kameny zachycené v dezénu pneumatiky, tyto kameny se vryjí hlouběji dovnitř až ke kostře a tam způsobí zničení a ztrátu tlaku. Obzvlášť je třeba dávat pozor při kamenech a cizích předmětech zachycených mezi dvěma pneumatikami. Tyto totiž můžou působením centrifugální síly vyletět a rozbít přední sklo vozidla jedoucího za námi, což způsobí i vážná zranění. Proto je povinností každého řidiče – i v jeho vlastním zájmu – aby upozornil řidiče takového vozidla, u něhož si všimne tyto zachycené předměty nebo kameny mezi dvěma pneumatikami.

Olej, barva, respektive jiná chemikálie, které se dostanou na povrch pneumatiky, můžou zničit materiál pneumatiky (např. olej způsobuje nadmutí gumy a tak se může snížit přilnavost). V takovémto případě se doporučuje okamžitě opláchnout pneumatiku dostatečným množstvím vody se saponátem.


Pravidelně kontrolujme opotřebení. Nepravidelné opotřebování signalizuje většinou mechanické chyby vozidla – špatné nastavení (paralelnost osy, úhel držení kol, úhel naklonění kol, zavěšení kol a stabilizátory, brzdy, brzdové bubny, díly na podvozku, systém převodu řízení atd.). Špatná geometrie předních kol například způsobuje nepravidelné opotřebování a snižuje výkon pneumatiky, kazí vlastnosti řízení a tím i bezpečnost přepravy. Když se setkáme s takovýmito problémy, je potřebné dát zkontrolovat nastavení osy a kol a nastavit je podle technických předpisů.


Každá pneumatika se rychleji opotřebovává, když se na ní jezdí vysokou rychlostí, v ostrých zatáčkách, s častým brzděním a často na špatných cestách. Silnice plná děr, kamení anebo jiných ostrých předmětů může zničit pneumatiky, takže na takovýchto cestách doporučujeme jezdit opatrněji a předtím než přejdeme na normální rychlost (obvyklou na silnicích), zkontrolujme pneumatiky, zda nejsou poškozené.


Nevyjeďme rychle na chodník v ostrém úhlu a vyhýbejme se silným úderům na hranách chodníků. Tohle může způsobit vnitřní poškození pneumatik a později při vyšší rychlosti může vést k výbuchu pneumatiky. Když je to potřebné, vyjíždějme na chodník pomalu a v pravém úhlu.


Když objevíte takové chyby, jako například puchýřky, trhliny, zářezy, zásah, při němž je vidět kostru, anebo známky silného úderu na pneumatice, je nutné co nejdříve odmontovat pneumatiku a nechat ji zkontrolovat ve specializovaném servisu u odborníka. Takovýmto způsobem můžete předejít pravděpodobnosti zničení pneumatiky z důvodu vniknutí vody anebo cestního prachu během provozu. Včasná demontáž zlepší možnost úspěšné opravy pneumatiky.


Hloubka dezénu má být vždy dostatečná k tomu, aby se pneumatika vždy správně chovala na mokré i suché vozovce.

 

Podle současných platných předpisů v Maďarsku – na základě nařízení 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM má být hloubka dezénu na celém povrchu následující:

 • pneumatiky osobních vozidel 1,6 mm
 • pneumatiky nákladních vozidel 3,0 mm
 • autobusy v mezinárodní přepravě 5,0 mm

/16/1992. (VII.3.) KHVM/
 

Oprava pneumatik:


Všechny závady je nutné ukázat odborníkovi, aby rozhodl o tom, zda je potřebná a možná oprava!


Pneumatiky může opravovat pouze odborník!


Výrobce pneumatik nenese odpovědnost za realizaci opravy a její kvalitu!


Záruka výrobce se nevztahuje na opravované pneumatiky, jejich chování a výkon!


Náš internetový obchod osobně přijímá na skladě žádosti o vybavení záručních požadavků.

 

Adresa: 1239 Budapešť, Grassalkovich út 294.
Telefon. +361-289-0933

 
Dokumenty ke stažení:

Cenové kategorie
 
Šířka
Profil %
Průměr disku
Značky
Armour
L-guard
Aurora
OROSZ
Linglong
WANLI
Goodride
Goodyear
Kleber
SAVA
Triangle
Nexen
Nankang
MAXXIS
Doublestar
Fulda
Infinity
Dunlop
Michelin
Chengshin
Tyrex
Egyéb
Dneproshina
Danubiana
Rosava
TAURUS
Debica
BF Goodrich
GT Radial
Kormoran
Kumho
Bridgestone
Trayal
Tigar
FORCE
SEMPERIT
Falken
Firestone
Kingstar
Pirelli
Hankook
Continental
Nokian
Daewoo
GENERAL
Roadstone
Antyre
KAMAZ
Armpower
Boto
Jinyu
Aeolus
Double Coin
Kama
Westlake
METZELER
HEIDENAU
MITAS
Vee Rubber
KENDA
BKT
ALLIANCE
Carlisle
Diverse
Tianli
Protector
Import/China
Import China
TRELLEBORG
Özka
Import
Ling Long
GALAXY
Cheng Shin
Taifa
TITAN
Longway
DURO
Vredestein
Voltyre
Windpower
Security
Kings Tyre
Veloce
Barnaul
CHENGSHAN
Rintal
Omszk
KABAT
Taishan
Belshina
STARCO
Yaroslavl
East One
PETLAS
Fullrun
Roadmax
Hilo
Sportiva
MATADOR
Fortuna
Riken
Barum
Cordiant
Mentor
Evergreen
Dayton
Toyo
Marshal
Protect
Bolgar
BFGoodrich
Winguard
Firenza
Leao
Rockstone
Agate
Fullway
Voronyezs
Malhotra
Gripking
Cooper
Yokohama
Tyfoon
Armstrong
Gislaved
Ceat
General Tyre
KINAI
Zetum
Marangoni
Mastercraf
Momo
UNIROYAL
FUTÓZOTT
ITALMATIC
BOLG+R
SOLIDEAL
VEERUBBER
RUBENA
INNOVA
LORD
SEHA
GTRADIAL
LOR
TVS
CULTOR
Fribo
Rigdon
VICTOR
NorTEc
Strial
BARKAS
Longmarch
MULTICAR
KINGS TIRE
Minerva
Pneumant
MASTER
EAGLE
DYNAMIC
FEDERAL
Sailun
Aufine
Saetta
Avon
Apollo
achilles
Landsail
Ovation
Gt-radial
Kingstire
Momo Tires
Bf-goodrich
Radar
Lassa
Insa
Novex
Master-Steel
B.F. Goodrich
Gajah Tunggal
Meteor
Diversen
Milestone
Fullway Tyres
Autogrip
Viking
Constancy
SEBRING
HERCULES
ATR
EP Tyres
EGB
manufacturer
Kingrun
Antares
RAPID
Goform
Superia
Tristar
Duraturn
Royal Black
Imperial
Goalstar
Grenlander
Firemax
NOR
Annaite
Speedways
Broadway
Roadlux
Onyx
Deli
Mirage
Deepstone
Hifly
Fortune
Amberstone
I-Link
Roadshine
LONG
Satoya
Rotalla
Forward
Sierra
Landy
EUROTEC
Vyrábajúca krajina
1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
Tel.: +36-1/286-0190 | +36-1/289-0042 | +36-1/289-0933
Fax: +36-1/289-0043 | Email:

CZK
internetový obchod zimních a letních pneumatik v českém jazyce
Pneumatiky webshop
JAZYK
Sinaopt Kft. - gumi webáruház
Sinaopt Kft.
Kancelář:
1239 Budapest,
Grassalkovich út 255.
I.em. 106.
Sklad/fakturační adresa:
1239 Budapest,
Grassalkovich út 294.
Fax:
+36-1-289-0043
Telefon:
+36-1-286-0190
+36-1-289-0042
+36-1-289-0933
Fax:
+36-1-289-0043
E-mail:
Otevřený:
pondělí-pátek
8.00-17.00