Garancia
 • Webáruházunk megújult!
+36-1
286-0190
+36-1
289-0042
+36-1
289-0933
KOSÁR TARTALMA
Az Ön kosara jelenleg üres.

Garancia

Garanciális feltételek

A Sinaopt Kft garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsok anyag és gyártási hibáitól való mentességére az alábbi feltételek szerint.

A garancia érvényesítésének egyik feltétele, hogy az abroncsot rendeltetés szerint használja a vásárló. Az alábbi leírás segítséget ad a gumi megfelelő használatáshoz.Általános garanciális feltételek


Érvényes a Sinaopt Kft. által forgalmazott és gyártási számmal ellátott gumiabroncsokra.
A Sinaopt Kft garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsok anyag és gyártási hibáitól való mentességéért az alábbiak szerint.


A garancia időtartama:
Az első futófelület élettartamára - a hatóságilag előírt legkisebb profilmélység betartásáig érvényesíthető - az értékesítéstől számított 6 hónapon belül, amennyiben a gumiabroncs nem öregebb a gyártás időpontjától számított 3 évnél.


A fenti időtartamokon belül a garanciális kötelezettség anyag és gyártási hiba tekintetében teher és kisteher abroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 3 mm-ig történő (kopás miatti) lecsökkenéséig, személyabroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 1,6 mm-ig történő (kopás miatti) lecsökkenéséig áll fenn, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat, továbbá a gyártó előírásait betartják.

Szélsőséges út és használati körülmények esetében a Sinaopt kft. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.


A garanciális igény nem érvényesíthető:

 • helytelen tárolás miatti hibáknál
 • a vonatkozó szabványok, valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési vagy üzemeltetési hibákra
 • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen beállítás stb. által okozott hibákra
 • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra
 • javított abroncsokra
 • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására
 • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra

A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni.


A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az abroncs részletes adatait (méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatorna mélység, a hiba rövid leírását, stb.)
 • az eladás idöpontját és helyét, az üzemeltetö (vevő) nevét, jármű típusát, az abroncs felszerelési és üzemeltetési helyét a járművön, a leszerelés időpontját
 • a reklamált abroncs tárolásának helyét
 • valamint reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell

A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát
- amelyre a törvényben előírtak szerint 30 napja van -
a Sinaopt Kft. fenntartja magának!


A jogos reklamációnak elismert abroncsot a Sinaopt Kft. a vevő kérésére téríti, illetve új abroncsra cseréli, amelynek a garanciális igény bejelentésének időpontjában érvényes eladási árából az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatorna mélység arányában engedményt ad.Gumiabroncs használati útmutató


Általános előírások a gumiabroncs szakszerű használatára.

Általános tudnivalók:
A jármű és az út közötti kapcsolatot egyedül a gumiabroncsok biztosítják Ezért nagyon fontos, hogy az abroncsok mindig a legjobb állapotban legyenek. A járműgyártók a gumiabroncsgyártók közreműködésével határozták meg, - minden használati körülményt figyelembe véve - hogy milyen gumiabroncsot kell a járműre felszerelni. Ettől eltérni gumiabroncs méret, konstrukció, terhelési vagy sebességkategória tekintetében csak szakemberrel történt konzultáció után szabad.

Feltétlenül szükséges, hogy a gumiabroncsok rendszeres időközönként - a járműgyártó előírása szerint - felcserélésre kerüljenek.


Gumiabroncsok belső légnyomása:
A biztonságos közlekedés szempontjából az egyik legfontosabb tényező, hogy a gumiabroncsokban lévő légnyomás mindig az előírt értéken legyen. A légnyomás értéke alapvetően befolyásolja az iránytartást, az egyenletes gördülést, a fékező- és vonóerő átadást és a futásteljesítményt.

Ha a jármű az előírtnál alacsonyabb nyomású gumiabroncsokkal üzemel, az, lényegesen megváltoztatja a jármű egyes menettulajdonságait, többek között a kanyarstabilitást, az oldalkúszási tulajdonságokat, a jármű alá- vagy túlkormányozottság tulajdonságait, stb. Ezek együttes hatásaként a jármű vezetője adott esetekben - például erős oldalszél, kanyar, hirtelen irányváltoztatás, stb. - bizonytalanná válik, és az is előfordulhat, hogy nem tud ura maradni járművének. Az alacsony nyomás az abroncs alkatrészeinek felmelegedéséhez vezet és az ez által okozott károsodás maradandó és akár gyors nyomásvesztést is okozhat.

Ha az abroncs belső légnyomása magasabb az előírt értéknél, a gumiabroncs talajjal érintkező felülete lecsökken, ami ugyancsak lényeges hatással van a tapadási és egyéb menettulajdonságokra.

Az abroncsok légnyomását rendszeresen (kéthetente) ellenőrizni kell (pótkereket is)! Ezeket az ellenőrzéseket mindig "hideg" abroncson kell elvégezni. Hidegnek tekinthető az abroncs, ha már 2-3 órája nem üzemelt, vagy ha csak 2-3 kilométert futott nagyon alacsony sebességgel.

Fontos, hogy ne felejtsük el a szelepsapkák alkalmazását. A szelepsapka olyan legyen, amelyben van tömítés is, hogy biztosítsa a légzárást és védje a szelepet a szennyeződéstől.

Gumiabroncsok terhelése:
Sose terheljük túl az abroncsot!
A gumiabroncs túlterhelésének - az élettartamra kifejtett káros hatásán túl - közelítőleg ugyanazok a következményei, mint az alacsony belső légnyomásnak. Ha bizonytalanok vagyunk, nézzük meg a jármű muszaki adataiban, mennyi a megengedett legnagyobb terhelés.

Kövessük azt az előírást, hogy ha a személyabroncsokat jobban megterheljük (közel a terhelhetőségi határhoz, 4-5 személy esetén), akkor nagyobb nyomásra kell felfújni, mint normál terhelés (2-3 személy) esetén. Nagymértékű túlterhelés hatására ugyanis megnő a gumiabroncs deformációja, emiatt a jármű éppúgy elveszti stabilitását, mint az alacsony belső nyomásnál, tehát különösen gyorsan végzendő vezetési manővereknél, például hirtelen irányváltoztatásnál, vagy éles kanyarban az abroncstapadási, valamint oldalkúszási tulajdonságainak romlása miatt a jármű vezetője ugyanúgy nem marad ura a jármunek, amint azt már az alacsony belső nyomásnál is leszögeztük.

Teherabroncsok és terepjáró abroncsok esetén szigorúan kövessük a terhelhetőségi táblázatok előírásait (ezek ugyanis előírják, hogy milyen terhelés, esetleg sebesség esetén milyen nyomást kell alkalmazni).

Gumiabroncsok le- vagy felszerelése:
A gumiabroncsok le- vagy felszerelését mindig csak szakműhelyben és szakemberrel végeztessük el!


Kerekek kiegyensúlyozása:
Igen fontos követelmény a gumiabroncsok felszerelése után annak statikus, illetve dinamikus kiegyensúlyozása.

Minden forgó testnek - a nem teljesen anyageloszlás miatt - van valamilyen mértékű kiegyensúlyozatlansága. Ezt meg kell szüntetni, mert a kiegyensúlyozatlanság az élettartamra, a kopássebességre kifejtett káros hatásán túl lényegesen befolyásolja a jármű menettulajdonságait, illetve stabilitását.


Ezt csak szakműhelyben és szakemberrel végeztessük el!

A gumiabroncs szemrevételezése:
Amellett, hogy a gumiabroncsot a helyes nyomáson üzemeltetjük, az alábbi pontokban leírt ellenőrzésekkel megakadályozhatjuk a gumiabroncs felesleges leszerelését vagy idő előtti tönkremenetelét.

Ha a futómintázatba szorult köveket nem távolítjuk el, ezek egyre mélyebbre hatolnak és eljutnak a karkaszig, ahol annak tönkremenetelét és nyomásvesztést okoznak. A rendkívüli balesetveszélyessége miatt külön kell szólni az ikerszerelésű abroncsok közé beszorult idegen tárgyakról, kövekről. Ezek ugyanis a centrifugális erő hatására kirepülhetnek és betörhetik a követő jármű szélvédő üvegét és sérüléseket okozhat. Ezért minden járművezetőnek - saját érdekében is - kötelessége, hogy figyelmeztesse azt a gépkocsivezetőt, akinek kocsiján az ikerkerekek között idegen tárgyat, követ észlel!

A gumiabroncs felületére került olaj, üzemanyag festék, illetve egyéb vegyi anyagok tönkretehetik az abroncs gumianyagát (pl. olajtól megduzzadhat a futógumi, és akkor csökkenhet a csatornamélység és a tapadás). Ilyen esetben ajánlatos a gumiabroncsot bő mosószeres vízzel azonnal lemosni.

Rendszeresen ellenőrizzük a futókopást. A szabálytalan kopás gyakran a jármű mechanikai hibáját jelzi -rossz beállítások (tengelyek párhuzamossága, kerekek összetartási szöge, kerekek dőlésszöge, a kerékfelfüggesztés és a lengéscsillapítók holtjátéka, a fékek, a fékdobovalitás, az alváz kerék melletti alkatrészei, a kormányszerkezet kotyogása, stb.). Az első kerekek rossz geometriája például szabálytalan kopást okoz, és ez csökkenti az abroncs futásteljesítményét, de rontja a kormányzási tulajdonságokat és ezzel a közlekedés biztonságát is. Ha ilyennel találkozunk, ajánlatos a tengelyek és a kerekek beállítását szakműhelyben ellenőriztetni és beállítatni a műszaki előírásoknak megfelelően.

Minden gumiabroncs gyorsabban kopik, ha nagy sebességgel, éles kanyarokban, gyakori fékezéssel és gyorsítással fut, gyakran fut rossz utakon. A gödrökkel, kövekkel vagy más éles tárgyakkal teli út tönkreteheti az abroncsot, úgyhogy az ilyen utakon óvatosan haladjunk és mielőtt normál (az országúton szokásos) sebességgel megyünk, vizsgáljuk meg az abroncsokat, nem sérültek-e meg.
Ne hajtsunk fel gyorsan a járdára hegyes szögben és kerüljük az erős ütődést a járdaszegélyhez. Ez belső sérülést okozhat az abroncsban és később nagy sebességnél a gumiabroncs felrobbanásához, vezethet. Ha szükséges, akkor derékszögben és lassan hajtsunk fel a járdára.

Ha olyan hibákat fedezünk fel, mint például hólyagok, szakadások, vágások, a karkasz kordjait láthatóvá tevő behatolás, vagy arra utaló jelet találunk, hogy az abroncs nagy ütést kapott, melynek következtében fennállhat a belső sérülés veszélye, abban az esetben a gumiabroncsot a lehető leghamarabb le kell szerelni és szakműhelyben szakemberrel meg kell, vizsgáltatni. Így csökkenthető annak a valószínűsége, hogy a sérülés az üzemeltetés közben megnő, vagy hogy az abroncs tönkremegy a behatoló víznek és az út porának hatására. Így a korai leszerelés megnöveli az abroncs sikeres javításának lehetőségét.

A csatornamélység mindig legyen elég ahhoz, hogy az abroncs megfelelően viselkedjen nedves és száraz úton.

Magyarországon a jelenleg érvényes előírások - 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet - alapján a minimális csatornamélység a teljes felületen mérve:

 • személyabroncsoknál 1,6 mm
 • teherabroncsoknál 3,0 mm
  nemzetközi személyszállításban résztvevő autóbuszoknál 5,0 mm
  /16/1992. (VII.3.) KHVM/

A gumiabroncsok javítása:
Minden rendellenességet meg kell mutatni szakembernek, hogy eldöntse, szükséges-e és lehetséges-e a javítás!

Csak szakember javíthat abroncsot!

Az abroncsgyártó nem vállal felelősséget a javítás megvalósíthatóságával és annak minőségével kapcsolatban!

A javított abroncsokra, azok viselkedésére és futásteljesítményére már nem vonatkozik a gyártó garanciája!

Webáruházunk a cég telephelyén fogadja személyesen a garanciális feladatok elvégzésére vonatkozó kéréseket.


Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 294.
Telefon. +361-289-0933
 

 
Letölthető dokumentumok:

Árkategória
 
Szélesség
Magasság %
Felni átmérő
Márka
Armour
L-guard
Aurora
OROSZ
Linglong
WANLI
Goodride
Goodyear
Kleber
SAVA
Triangle
Nexen
Nankang
MAXXIS
Doublestar
Fulda
Infinity
Dunlop
Michelin
Chengshin
Tyrex
Egyéb
Dneproshina
Danubiana
Rosava
TAURUS
Debica
BF Goodrich
GT Radial
Kormoran
Kumho
Bridgestone
Trayal
Tigar
FORCE
SEMPERIT
Falken
Firestone
Kingstar
Pirelli
Hankook
Continental
Nokian
Daewoo
GENERAL
Roadstone
Antyre
KAMAZ
Armpower
Boto
Jinyu
Aeolus
Double Coin
Kama
Westlake
METZELER
HEIDENAU
MITAS
Vee Rubber
KENDA
BKT
ALLIANCE
Carlisle
Diverse
Tianli
Protector
Import/China
Import China
TRELLEBORG
Özka
Import
Ling Long
GALAXY
Cheng Shin
Taifa
TITAN
Longway
DURO
Vredestein
Voltyre
Windpower
Security
Kings Tyre
Veloce
Barnaul
CHENGSHAN
Rintal
Omszk
KABAT
Taishan
Belshina
STARCO
Yaroslavl
East One
PETLAS
Fullrun
Roadmax
Hilo
Sportiva
MATADOR
Fortuna
Riken
Barum
Cordiant
Mentor
Evergreen
Dayton
Toyo
Marshal
Protect
Bolgar
BFGoodrich
Winguard
Firenza
Leao
Rockstone
Agate
Fullway
Voronyezs
Malhotra
Gripking
Cooper
Yokohama
Tyfoon
Armstrong
Gislaved
Ceat
General Tyre
KINAI
Zetum
Marangoni
Mastercraf
Momo
UNIROYAL
FUTÓZOTT
ITALMATIC
BOLG+R
SOLIDEAL
VEERUBBER
RUBENA
INNOVA
LORD
SEHA
GTRADIAL
LOR
TVS
CULTOR
Fribo
Rigdon
VICTOR
NorTEc
Strial
BARKAS
Longmarch
MULTICAR
KINGS TIRE
Minerva
Pneumant
MASTER
EAGLE
DYNAMIC
FEDERAL
Sailun
Aufine
Saetta
Avon
Apollo
achilles
Landsail
Ovation
Gt-radial
Kingstire
Momo Tires
Bf-goodrich
Radar
Lassa
Insa
Novex
Master-Steel
B.F. Goodrich
Gajah Tunggal
Meteor
Diversen
Milestone
Fullway Tyres
Autogrip
Viking
Constancy
SEBRING
HERCULES
ATR
EP Tyres
EGB
manufacturer
Kingrun
Antares
RAPID
Goform
Superia
Tristar
Duraturn
Royal Black
Imperial
Goalstar
Grenlander
Firemax
NOR
Annaite
Speedways
Broadway
Roadlux
Onyx
Deli
Mirage
Deepstone
Hifly
Fortune
Amberstone
I-Link
Roadshine
LONG
Satoya
Rotalla
Forward
Sierra
Landy
EUROTEC
GENERAL TIRE
NOKIAN TYRES
MRL
Enkei
CHANGFENG
Samson
ROADHOUSE
Adv
Gyártó ország
1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
Tel.: +36-1/286-0190 | +36-1/289-0042 | +36-1/289-0933
Fax: +36-1/289-0043 | Email:

HUF
téli gumi és nyári gumi webáruház magyar nyelven
GUMI WEBÁRUHÁZ
NYELV
Sinaopt Kft. - gumi webáruház
Sinaopt Kft.
Iroda:
1239 Budapest,
Grassalkovich út 255.
I.em. 106.
Raktár/szám-lázási cím:
1239 Budapest,
Grassalkovich út 294.
Fax:
+36-1-289-0043
Telefon:
+36-1-286-0190
+36-1-289-0042
+36-1-289-0933
Fax:
+36-1-289-0043
E-mail:
Nyitva:
hétfő-péntek
8.00-17.00